Next Post

 

 

 

SURAT KUASA

MENGURUS WARISAN

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini*):

Nama                               :     […………………………………….. ]

Alamat                              :     […………………………………….. ]

Pekerjaan                        :     […………………………………….. ]

No KTP                            :     […………………………………….. ]

 

Seterusnya disebut Pemberi Kuasa :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama                               :     […………………………………….. ]

Alamat                              :     […………………………………….. ]

Pekerjaan                        :     […………………………………….. ]

No KTP                            :     […………………………………….. ]

Seterusnya disebut Penerima Kuasa.

Baik masing-masing maupun bersama-sama.

 

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya selaku

saudara kandung almarhum [……………………………… ] untuk:

‹   Menghadap notaris/PPAT yang berwenang, serta pejabat-pejabat terkait sehubungan dengan hak dan

bagian pemberi kuasa atas harta peninggalan almarhum [………………………………………….. ].

‹   Meminta keterangan-keterangan dari notaris sehubungan dengan hak dan kepentingan pemberi kuasa

atas harta peninggalan almarhum [……………………………… ]

‹   Meminta  dan menerima dokumen-dokumen yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum

[…………………………. ] dan salinan bukti-bukti kepemilikan harta peninggalan atas nama almarhum

[……………………………….. ] secara ringkas membela kepentingan pemberi kuasa sepenuhnya.

‹   Menerima dan menandatangani serah terima uang dan atau benda bergerak dan benda tidak bergerak

milik almarhum […………………………….. } yang menjadi hak Pemberi Kuasa.

 

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di […………………………… ] [tanggal,bulan, tahun]

 

 

 

1


 

 

 

 

 

 

Penerima Kuasa                                                                          Pemberi Kuasa

 

 

 

[………………….. ]                                                                      [………………….. ]

Advertisements